Børnehaven

Læreplaner

Vi arbejder med at udvikle børnene gennem aktiviteter i dagligdagen. Vi tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer, der er fastsat i lovgivningen, som indeholder følgende læreplanstemaer:

  • Barnets alsidige personlighedsudvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse sociale kompetencer
  • Natur og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier