Børnehaven

Overgang til skole

Overgangen til skole/ SFO

I foråret starter den ældste gruppe i en overgangsgruppe, ’tyvstarterne’, for at styrke overgangen fra børnehave til skole/SFO. Her arbejdes der med skoleforberedende tiltag både alene og sammen med nuværende skolebørn. På den måde får børnene tid til at blive fortrolige med skolen og de andre børn i indskolingen.