Skolen

IT på Ebberup skole

Vi arbejder meget med IT på flere niveauer på Ebberup skole

Ipads

Alle elever, der går på mellemtrinnet på Ebberup Skole får udleveret en iPad i starten af 3. klasse. Denne følger dem til og med 6. klasse.

Desuden har vi 3 iPad-kufferter, som primært hører til indskolingsklasserne. Dette betyder at eleverne allerede i 0. klasse anvender og bliver tryg ved brug af iPads.

Brugen af iPad er mangfoldig. Eleverne lærer at bruge iPaden som arbejdsredskab til at løse opgaver, få læst tekster op, tage billeder m.v.

Af ting, som eleverne blandt andet bruger iPads til kan nævnes:

  • De kan lave afleveringer i forskellige apps, som afleveres elektronisk til lærerne.
  • De samarbejder og udfordrer hinanden til at opnå højere fagligt niveau igennem træning af færdigheder i eksempelvis matematik
  • De laver stop-motionfilm, der viser det de har arbejdet med i timerne. Se et eksempel her.
  • De laver små film, som viser deres viden om forskellige emner. Se et eksempel her.
  • De får læst tekster op fra nettet eller materialer, så forståelsen bliver endnu bedre

Smartboards

I alle klasser findes der et smartboard. Et smartboard er en elektronisk trykfølsom tavle. Smartboardet gør, at den almindelige tavleundervisning kan erstattes af en interaktiv undervisning og kan samtidig få fremlæggelser og præsentationer til at gå op i en højere enhed via projektoren.

Pcer

På skolen har vi 140 bærbare pcer, som udlånes i klassesæt. Derudover forefindes der to bærbare pcer i hver klasse, som kan bruges i den daglige undervisning. Vi har også et data-lokale, hvor undervisningen kan foregå hvis det er nødvendigt.