Børnehuset

Hvem er vi?

Børnehaven er aldersopdelt på 3 stuer. På den ene stue bor Mejserne, som er de yngste børnehavebørn. På den anden stue bor Svalerne og på den 3. stue bor Boblerne. Svalerne er de ældste børn og Boblerne er de næstældste børn.

At aldersopdele børnene giver os muligheder for at tilpasse aktiviteterne til de forskellige alderstrin og dermed det enkelte barn, samtidig med at vi kan udnytte de ressourcer der er i huset bedst muligt. Her tænkes både lokaleforhold samt personale ressourcer. Vi arbejder også på tværs af grupperne, så barnet lærer alle børn og voksne at kende, dette gælder også fra vuggestue til børnehave.

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da det giver ro til fordybelse og en større mulighed for i højere grad at understøtte det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Grupperne sammensættes på mange forskellige måder bl.a. relationer, udvikling og tema.

Vi vægter udelivet højt. Vi har egen ’skov’ på vores legeplads, og vi bor tæt på boldbaner og grønne arealer. Legen fylder rigtig meget i vores hverdag, og vi vægter, at børnene har tid, rum og plads til leg. Gennem legen lærer barnet sig selv og sine omgivelser at kende og udvikler personlige og sociale kompetencer.