Børnehuset

Tyvstarterne - overgangen til skolen

Den gode overgang

De sidste 3 mdr. af børnehavelivet, sætter vi fokus på den tidlige overgang, ved at vi 3 dage om ugen går på skolen og bruger deres lokaler, er lidt med i undervisningen, frikvarter m.m. På den måde får børnene tid til at blive fortrolige med skolen, SFO og de andre børn i indskolingen. At børnene allerede ved skolestart kender skolen, dagligdagen og nogle af de andre børn på skolen, gør at de har overskud til at mestre det nye. 

Vi har fokus på at børnene fungerer sammen socialt, at de kan samarbejde samt at det enkelte barn kan være glad og stolt over at kunne selv.