Børnehuset

IT-Politik

IT – politik i Ebberup Børnehave

It og digitale medier er i dag en vigtig del af hverdagen i mange sammenhænge.

 I dag indgår teknologi som en naturlig del af de fleste familiers hverdag. Dette betyder, at mange børn i dag også før skolealderen har adgang til digitale redskaber. Skolen anvender i stigende grad tablets og andre digitale værktøjer. Det har betydning for det læringsmiljø som vi bør skabe i børnehuset i dag. Børnene er en del af IT kulturen. Vi skal som pædagogisk personale vise børnene, hvordan de digitale medier kan bruges kreativt og kritisk og derved udvikle og styrke deres digitale dannelse.

Vores mål og ramme med pædagogiske brug af IT i børnehuset er:

  • At børnene finder ud af, hvordan IT-redskaber virker og hvad de kan bruges til.
  • At børnene får lov til at lege med IT-redskaberne og derved opnår læring.
  • At børnene indgår i sociale samspil med hinanden og de voksne omkring spil og opgaver.
  • Styrke børnenes fantasi, lave e bøger, fotografering til barnets bog og lave små film.
  • Styrke inklusionen
  • Skabe et naturligt redskab til at styrke det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer.(videnssøgning både i Børnehuset og på ture ud af huset).
  • Kan også anvendes som lærings- og fordybelsesredskab til børn med særlige behov.

Til brug til dette har alle stuer trådløst net, bærbare computer, tablets, digitale kamera, digitale mikroskoper og mulighed for et videokamera. Vi vil have fokus på kompetenceudvikling/faglig styrkelse af personalet.