Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnehuset Vores værdier

Vores værdier

Et børnehus der bærer præg af nærvær, anerkendelse, relationer og udvikling af sociale kompetencer, dannelse og udvikling af venskaber.

Ebberup børnehus en lille institution, hvor alle kender alle, og hvor børnene oplever, at der er tid og lyst til at være sammen med dem.

Her går leg og læring hånd i hånd!

De grundlæggende værdier i Børnehusets pædagogiske arbejde er: Anerkendende relationer, omsorg og empati.

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser, og at alle børn har ret til og brug for at blive inkluderet og for at være en del af et fællesskab.

Nærvær

Nærvær opnås ved, at børnene er omgivet af omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer. For at børnene kan udvikles optimalt og tør give sig i kast med at afprøve noget nyt, er hverdagens rytme tryg og genkendelig. I en tryg hverdag med nærværende voksne har børnene mulighed for at afprøve erhvervede kompetencer og øve sig på nye færdigheder.

Respekt

Respekt gælder alle relationer, og ingen kan arbejde respektfuldt uden anerkendelse. Vi lytter til hinanden og respekterer hinandens meninger og grænser. Vi respekterer børnenes personlige integritet og trang til selvstændighed.

Anerkendelse

Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Uanset hvad vi har med i ”rygsækken”, er der altid noget vi kan, og noget vi er gode til. Dette foretrækker vi at tage udgangspunkt i frem for et fejlfindersyn.

Relationer

Venskab, samhørighed og fællesskab er vigtigt. Det samme er en personlig, indlevende relation. Vi vil undgå mobning og lære børnene at turde sige fra over for urimeligheder. Vi lærer børnene at være sociale og selvstændige.

 

Skolevej 4
5631 Ebberup

Telefon: 64 74 77 55
ebberupskole@assens.dk

Nyttige links