Børnehuset

Vuggestuen - Hvem er vi?

Pædagogik og idegrundlag:

 

De vigtigste nøgleord i vuggestuen er: Tryghed, nærhed og omsorg.

Vores vuggestue er et sted, hvor der er tid og rum til at lege og fordybe sig.
Vi tilpasser aktiviteterne til det enkelte barns alder og udviklingsniveau og har fokus på at give børnene oplevelser, med stor respekt for deres egne ideer.
For os er processen vigtigere end produktet. Selvom det for eksempel er en tur på sportspladsen der har været planen, kan det godt være vi kun når 10 meter hen ad vejen, fordi børnene finder en bille i græsset, som skal studeres nærmere. Det betyder noget for os at følge børnenes initiativer og idéer.

Vi skaber små børnefællesskaber, hvor legen er i centrum og i vores forskellige aktiviteter støtter vi blandt andet børnenes sproglige, motoriske, sociale og alsidige personlige udvikling. Det kan for eksempel være sang/musikforløb, kreative aktiviteter, dialogiske læsning, motorikbane og udeliv.

Ved at arbejde med den tætte og anerkendende relation, lærer vi det enkelte barn og gruppen at kende og vi kan derved sætte nye mål for arbejdet med deres trivsel og udvikling.

Børnehuset i Ebberup er ét hus hvor vi arbejder sammen på tværs. Det betyder at vi åbner/lukker sammen, at alle børn kender alt personale i huset samt at vi har mulighed for at tilbyde aktiviteter i små grupper med udgangspunkt i barnets behov, på tværs af børnehave og vuggestue. 

På siderne her kan i læse nærmere om vores vuggestue som tilbyder børnene trygge rammer med ro, nærvær og varme. Opstarten i vuggestuen vil altid være tilpasset det enkelte barns behov og aftales mellem forældre og personalet i vuggestuen.

Ring gerne og aftal et tidspunkt for besøg i vuggestuen på: 2523 2920

 

Sansebane i vuggestuen
Der serveres sund og varierende kost i vuggestuen.