Skolen

IT på Ebberup skole

Vi arbejder meget med IT på flere niveauer på Ebberup skole

Ipads

I indskolingen har hver elev på Ebberup Skole en iPad, der er deres personlige og som følger dem til de skal i 4. klasse.

Desuden har vi iPad-kufferter, som kan lånes af mellemtrin og overbygning, når der er behov for dette. Det kunne eksempelvis være ved filmproduktion, projekt og lignende. Brugen af iPad er mangfoldig. Eleverne lærer at bruge iPad'en som arbejdsredskab til at løse opgaver, få læst tekster op, tage billeder m.v.

Nedenstående ses eksempler på, hvad elever har lavet på Ipads:

Smartboards

I alle klasser findes der et smartboard. Et smartboard er en elektronisk trykfølsom tavle. Smartboardet gør, at den almindelige tavleundervisning kan erstattes af en interaktiv undervisning og kan samtidig få fremlæggelser og præsentationer til at gå op i en højere enhed via projektoren.

Pc'er

Alle elever, der går på mellemtrinnet får udleveret en PC i starten af 4. klasse. Denne følger dem til de går ud af 9. klasse.

PC'en er derfor et kendt og meget brugt arbejdsredskab for eleverne. På PC'en har de mulighed for at arbejde med eksempelvis Office365, som følger dem så længe de er skolelev i Assens Kommune. Office365 er en online sky-version af Officepakken. Eleverne kan arbejde med skoleopgaver i skolen og gemme det "i skyen". Derved kan de fortsætte, hvor de slap når de kommer hjem.