Skip til hoved indholdet
    Hjem Børnehuset Børnehaven

Børnehaven

Børnehaven er opdelt på 3 stuer. På den ene stue bor Mejserne, som er de yngste børnehavebørn. På de to andre stuer bor Svalerne og Spætterne der er to aldersintegrerede stuer, med det mellemste og ældste børn i børnehaven.

At dele børnene således giver os muligheder for at modtage de nye børnehavebørn og lade dem få en god og tryg start i børnehaven. Børnene starter på spætterne og svalerne efterhånden som de er klar udviklingsmæssigt. Når vi deler børnene således giver det os mulighed for at tilpasse aktiviteterne til de forskellige alderstrin og dermed det enkelte barn, samtidig med at vi kan udnytte de ressourcer der er i huset bedst muligt. Her tænkes både lokaleforhold samt personale ressourcer. Vi arbejder også på tværs af grupperne, så barnet lærer alle børn og voksne at kende, dette gælder også fra vuggestue til børnehave.

Vi prioriterer at arbejde i små grupper, da det giver ro til fordybelse og en større mulighed for i højere grad at understøtte det enkelte barns trivsel, udvikling og læring. Grupperne sammensættes på mange forskellige måder bl.a. relationer, udvikling og tema.

Vi vægter udelivet højt. Vi har egen ’skov’ på vores legeplads, og vi bor tæt på boldbaner og grønne arealer. Legen fylder rigtig meget i vores hverdag, og vi vægter, at børnene har tid, rum og plads til leg. Gennem legen lærer barnet sig selv og sine omgivelser at kende og udvikler personlige og sociale kompetencer. 

Tyvstarterne - overgangen til skolen

 

Den gode overgang

De sidste 3 mdr. af børnehavelivet, sætter vi fokus på den tidlige overgang, ved at vi 3 dage om ugen går på skolen og bruger deres lokaler, er lidt med i undervisningen, frikvarter m.m. På den måde får børnene tid til at blive fortrolige med skolen, SFO og de andre børn i indskolingen. At børnene allerede ved skolestart kender skolen, dagligdagen og nogle af de andre børn på skolen, gør at de har overskud til at mestre det nye. 

Vi har fokus på at børnene fungerer sammen socialt, at de kan samarbejde samt at det enkelte barn kan være glad og stolt over at kunne selv. 

Skolevej 4
5631 Ebberup

Telefon: 64 74 77 55
ebberupskole@assens.dk

Nyttige links