Skip til hoved indholdet
  Hjem Børnehuset Politikker

Politikker

Der er udarbejdet politikker som gælder forskellige emner i børnehuset Ebberup

Politikker

Kostpolitik i Børnehuset

Kostpolitikken er udarbejdet af fællesbestyrelsen, og tager udgangspunkt i Fødevarestyrelsens kostråd ”5 om dagen”.

Overordnet mål

 •           Sikre børnene sund og alsidig kost.
 •           Begrænse den mængde sukker barnet indtager i løbet af en børnehavedag.
 •           Være med til at skabe glade og aktive børn, som trives.

 

Børnene skal have en sund og varieret kost for at sikre en jævn forbrænding dagen igennem. Det betyder, at børnene får overskud til at deltage aktivt i deres egen hverdag med færre konflikter og bedre betingelser for leg, udvikling og læring.

Vuggestuen

Vuggestuebørnene får serveret dagens måltider, som er hjemmelavede efter de overordnede mål

En gang om ugen serveres et varmt måltid.

Morgenmad

Fra klokken 6.15 til 7.30 serverer Børnehuset morgenmad. Børnene tager ikke selv morgenmad med, men spiser det, der bliver serveret.

Madpakken

En madpakke til et barn børn leve og til 3 overordnede krav.

 1. Den skal være stor nok til, at barnet kan holde sig mæt og tilfreds hele børnehavedagen.
 2. Den skal være lækker og indbydende nok til, at barnet har lyst til at spise den.
 3. Den skal være næringsrigtigt sammensat, så barnet får dækket sine næringsstofbehov og udvikler sunde kostvaner.

Madpakken bør indeholde:

 •           50% groft brød, helst rugbrød
 •           Grønt – f.eks. gulerødder, tomat, agurk
 •           Magert pålæg. Gerne fiskepålæg.

 

Undgå for sukkerholdige produkter.

Der kan bestilles skolemælk hos www.skolemælk.dk

Mellemmåltider

Barnet skal have frugt eller grønt med hver dag. Grovboller eller groft brød med magert pålæg kan være godt at supplere med.

Børnehuset sørger for, at barnet får vand i løbet af dagen.

Der tages hensyn til helbredsmæssige behov.

 

Fødselsdage

Forældre og barn bestemmer i samråd med stuens personale, hvad de medbringer til at dele ud på barnets stue.

Bestyrelsen henstiller, at man begrænser de søde ting og kun medbringer én usund ting. Hvis man ønsker at dele yderligere ud, kan man f.eks. supplere med grovboller eller frugt. Har man slik med, sørger personalet sammen med barnet for, at det bliver delt ud.

Jul

I december hygges der lidt ekstra. Således kan hver stue bage småkager, æbleskiver eller lignende. Det er personalets opgave at skrive på opslagstavlen, hvis der er blevet delt noget ud eller bagt den pågældende dag.

Hvis man ønsker at dele ud til andre lejligheder, skal det være sunde ting.

Festlige lejligheder i Børnehuset

Ved forældrekaffe, forårsfest og andre festlige lejligheder vil der blive serveret kage, frugt og sodavand/saftevand.

 

Vedtaget på Fællesbestyrelsens møde den 7. september 2020

Kristina Hansen                                                Peder Haahr

Formand                                                               Skoleinspektør

 

IT – politik i Børnehuset Ebberup

It og digitale medier er i dag en vigtig del af hverdagen i mange sammenhænge.

 I dag indgår teknologi som en naturlig del af de fleste familiers hverdag. Dette betyder, at mange børn i dag også før skolealderen har adgang til digitale redskaber. Skolen anvender i stigende grad tablets og andre digitale værktøjer. Det har betydning for det læringsmiljø som vi bør skabe i børnehuset i dag. Børnene er en del af IT kulturen. Vi skal som pædagogisk personale vise børnene, hvordan de digitale medier kan bruges kreativt og kritisk og derved udvikle og styrke deres digitale dannelse.

Vores mål og ramme med pædagogiske brug af IT i børnehuset er:

 • At børnene finder ud af, hvordan IT-redskaber virker og hvad de kan bruges til.
 • At børnene får lov til at lege med IT-redskaberne og derved opnår læring.
 • At børnene indgår i sociale samspil med hinanden og de voksne omkring spil og opgaver.
 • Styrke børnenes fantasi, lave e bøger, fotografering til barnets bog og lave små film.
 • Styrke inklusionen
 • Skabe et naturligt redskab til at styrke det pædagogiske arbejde med de 6 læreplanstemaer.(videns søgning både i Børnehuset og på ture ud af huset).
 • Kan også anvendes som lærings- og fordybelsesredskab til børn med særlige behov.

Til brug til dette har alle stuer trådløst net, bærbare computer, tablets, digitale kamera, digitale mikroskoper og mulighed for et videokamera. Vi vil have fokus på kompetenceudvikling/faglig styrkelse af personalet.

Ved sygdom gælder følgende i Børnehuset Ebberup

 

Hovedregel er, at syge børn ikke må møde op i vuggestue eller børnehave og at et barn med en smitsom sygdom først møder op, når det ikke smitter mere.
Børn der er i vuggestue eller børnehave skal kunne deltage i alle dagens aktiviteter, både inde og ude, på lige fod med de andre børn. Det er op til personalets vurdering, om barnet kan indgå i dagens aktiviteter både inde og ude, og om barnet er en smittefare for børn og voksne eller om barnet har bedst af at være hjemme.

Vi er mange børn på lidt plads og der er megen fysisk kontakt mellem børnene og dermed stor risiko for smittespredning. F.eks. sutter de mindste på legetøjet og mange børn har endnu ikke lært at hoste uden at holde for munden. 

Vi tilstræber en høj hygiejnisk standard i børnehuset og vi er især opmærksomme omkring puslebord, håndvask, toiletter, udluftning, vask af legetøj og afspritning af vores egne hænder.

Børnehusets regler omkring sygdom går i korte træk ud på:

 • syge børn modtages ikke i børnehuset. Dvs. barnet skal være feberfrit, barnets afføring skal være normal, barnet kaster ikke op, barnet er udhvilet og kan indgå i en normal aktiv dagligdag.
 • børn der bliver syge, mens de er i institutionen, skal hentes hurtigst muligt
 • Husk! Man kan godt være syg, uden at have feber!

Børn der er på antibiotika eller penicillin må komme i børnehuset, når den akutte fase er overstået og barnet i øvrigt er rask. Vi giver kun medicin til børn med kroniske lidelser og her skal forelægge en beskrivelse af doseringen fra lægen.

Søvnpolitik

Vi arbejder i børnehuset ud fra devisen om, at ”Middagssøvnen varer til barnet vågner af sig selv” dette ud fra anbefalinger fra sundhedsstyrelsen. Vi er meget opmærksomme på, at børnene får lov at sove når de viser tegn på træthed, det er nemlig vigtigt for deres udvikling, at de får den søvn de har behov for.

I vuggestuen puttes barnet efter individuelle behov, nogle børn har brug for én lur og andre hare behov for mere.

Når barnet starter i børnehave har det ofte stadig brug for en lur midt på dagen. Til middag laves mejsestuen om til "sovesal" for de børn der har brug for en lur eller et lille hvil. Vi prioriterer at der er en "sovevoksen" den første halve time, som sørger for at der er ro til at børnene kan falde i søvn eller bare hvile sig lidt. De børn der ikke er faldet i søvn bliver herefter hjulpet på legepladsen mens resten får lov at sove videre. 

Søvn pjece fra sundhedsplejen

Skolevej 4
5631 Ebberup

Telefon: 64 74 77 55
ebberupskole@assens.dk

Nyttige links