Skip til hoved indholdet
    Hjem Skolen Sputnik

Sputnik

Sputnik er et inklusionsfremmende tiltag på Ebberup Skole, som tilbyder understøttende undervisning til elever, der af forskellige årsager har svært ved at indgå i den daglige klassebaserede undervisning.

De elever, som er tilknyttet Sputnik kan have faglige og/eller sociale udfordringer i en grad, der gør det svært for dem at deltage fuldt ud i og få udbytte af undervisningen i klassen.

Målet for den inkluderende indsats er, at eleverne skal vende tilbage til stamklassen på fuld tid. Indsatsen skal skabe sammenhæng og helhed for eleverne, og derfor mener vi, at de vil få udbytte af at blive tilbudt et særligt undervisningsmiljø samtidig med, at de bevarer den lokale tilknytning.  

I Sputnik arbejder der uddannede lærere, pædagoger, læse- og matematikvejleder.

Skolevej 4
5631 Ebberup

Telefon: 64 74 77 55
ebberupskole@assens.dk

Nyttige links